ЦЕНИ

Сондажни кладенци

За сондажните кладенци цените варират от 70 до 150лв. на метър в зависимост от терена, диаметъра на тръбите и сондажния отвор. В цената освен сондажните тръби са включени и разходите за изкопаване на утайник, доставката на филцова засипка и прочистването на сондажа с компресор. Първоначално договорената цена остава постоянна независимо от промяната в геоложките условия по време на сондирането.

ИГ Проучвателни ядкови сондажи

От 50 до 90лв. на линеен метър. Стойността на доклада за резултатите от извършеното проучване е от 500 до 1500лв. в зависимост от обема на проучвателните работи.

Геотермични сондажи

От 30 до 50лв на метър.

Пиезометри

От 50 до 100лв. на метър.

Пилоти

От 50 до 150лв. на метър.

Документи за разрешително

Цената на документите за разрешително за изграждане и водовземане е от 2000 до 5000лв. в зависимост от целите на водоползването – питейно, промишлено или напояване.