Инженерно-геоложки ядкови сондажи

Инженерно-геоложки ядкови сондажи за проучване на земна основа и полезни изкопаеми с диаметър от 59 до 168мм и дълбочина до 100м.