Водоснабдителни сондажи

Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване.

Изграждане и оборудване на сондажни, водоснабдителни тръбни кладенци с диаметър до 700мм и дълбочина до 700м. Роторно сондиране с водноглинеста промивка с триролкови длета с диаметър от 59 до 700мм. Въздушно сондиране с диаметър до ф160.

Обсаждане с PVC сондажни тръби с диаметри ф113, ф125, ф140, ф160, ф175, ф200, ф250 ,ф315, ф400 и ф500 на производителите HAKAN PLASTIK и VALPLAST . Полагане на филцова засипка в затръбното пространство и водочерпене с компресор и ерлифт.