ОБОРУДВАНЕ

По-голямата част от сондажните апаратури са монтирани върху стандартни товарни автомобили. Налични автосонди – 1БА15 Н– 1бр., УРБ3А3 – 3бр., УРБ2,5 – 3бр., ЗИФ650 – 1бр. и малогабаритна верижна сондажна апаратура БК100.

Разполагаме с полеви компресори за извършване на ерлифтни водочерпения ATLAS COPKO и потопяеми помпи за извършване на опитни водочерпения с дебит до 15л/сек.

Автосонда 1БА15Н

Предназначена е за роторно сондиране на кладенци с дълбочина до 700м и диаметър до 700мм.

Автосонда УРБ3А3

Предназначена е за роторно сондиране на кладенци с дълбочина до 600м и диаметър до 700мм.

Автосонда УРБ2,5

Предназначена е за роторно сондиране на кладенци с дълбочина до 300м и диаметър до 400мм и инженерно-геоложки проучвателни сондажи до 400м.

Сондажна апаратура ЗИФ650

Предназначена е за хидромоторно сондиране на кладенци с дълбочина до 500м и диаметър до 400мм и инженерно-геоложки проучвателни сондажи с дълбочина до 650м.

БК100

Малогабаритна верижна апаратура за хидромоторно сондиране на кладенци с дълбочина до 150м и диаметър до 250мм и инженерно-геоложки проучвателни сондажи с дълбочина до 200м.