ЗА НАС

„ХИДРОРЕСУРС“ ЕООД гр. Благоевград е основана 2005г. след приватизацията на „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД гр. Симитли, приемник на Редки метали – клон Симитли.

Предмета на дейност на Дружеството е сондиране, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофори, прокарване на геотермални сондажи, термопомпени системи и изготвяне на документи за разрешителни за проучване и водоползване. Дружеството развива своята дейност в района на Западна България – области София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Пловдив, Пазарджик, Враца, Плевен и Монтана.

Специалисти

Екипа от специалисти включва двама магистри хидрогеолози:

Генади Георгиев Иванов

Завършил РГГУ в Москва 1987г.

Светослав Борисов Осев

Завършил МГУ в София 2012г.