Проучвания и сондажи за вода

ХИДРОРЕСУРС

Сондажи за вода – ефикасни решения за всякакви терени

Опит, специализация, иновативно оборудване, бързина и качество – това Ви предлага компанията Хидроресурс. Ние сме лидер в сондажите за вода!

Водоснабдителни

Водоснабдителни сондажи

Ние извършваме надеждно оборудване и изграждане на тръбни кладенци за промишлено и жилищно водоснабдяване

Инженерно-геоложки

Инженерно-геоложки ядкови сондажи

Разчитайте на нас за проучване на полезни изкопаеми и земна основа чрез инженерно-геоложки ядкови сондажи

Геотермични

Геотермични сондажи

Разполагаме със специалисти за геотермични сондажи до 300 метра за охладителни и отоплителни инсталации

Пиезометри

Пиезометри

Професионално проследяване на текущо състояние на подземни води чрез пиезометри на дълбочина до 300 метра

Пилоти за укрепване

Пилоти за укрепване на неустойчиви терени

Разполагане на пилоти, чрез които се укрепват слаба земна основа и неустойчиви терени до 50 метра дълбочина

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

„ХИДРОРЕСУРС“ ЕООД е фирма, която от 15 години изгражда професионално сондажи за вода. Компанията е основана като правоприемник на специализираното предприятие „Редки метали – клон Симитли“ след успешната приватизация на дружеството “ГЕОРЕСУРС“ ЕООД. Екипите ни имат дълъг опит в инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания, прецизното изграждане на сондажни тръбни кладенци, геотермални сондажи, прокарване на термопомпени системи. Оборудваме терени с помпи и хидрофори, а в портфолиото ни от услуги фигурира и изготвяне на цялостна документация за разрешителни, проучване и водоползване.

Професионални сондажи за вода

„ХИДРОРЕСУРС“ има на разположение модерно оборудване, сред което и иновативни сонди за вода, автосонди за изграждане на сондажи за вода в разнообразна и неблагоприятна геоложка среда. Машините, с които работим, ни позволяват да оперираме на най-труднодостъпните терени и при необичайно голяма дълбочина.

Модерни сонди за вода

Разчитайте на нас за водоснабдителни сондажи, поставяне на пилоти за укрепване на неустойчиви терени и пиезометри. Ние разполагаме с най-добрите сонди за вода на пазара. Потърсете ни и за безпроблемна регистрация на сондажни кладенци, подготовка на документацията и издаване на разрешително за ползване на всякакви повърхностни водни обекти и водовземни съоръжения както за термални, така и за студени води.

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Оборудване и апаратура

Виж повече

Актуални цени

Актуални цени и оферти

Виж повече

БЪЛГАРИЯ

СОНДИРАНЕ И ПРОУЧВАНИЯ В
ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Поискай оферта още сега

Контакти