Проучвания и сондажи за вода

ХИДРОРЕСУРС

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

„ХИДРОРЕСУРС“ ЕООД е компания, специализирана в изграждането на професионални сондажи за вода. Фирмата е основана преди 15 години, като приемник на предприятието „Редки метали – клон Симитли“ след приватизацията на дружеството “ГЕОРЕСУРС“ ЕООД. Фирмата е специализирана в областта на хидрогеоложките и инженерно-геоложките проучвания, сондирането, изграждането на сондажни тръбни кладенци, прокарването на термопомпени системи и геотермални сондажи, оборудването с хидрофори и помпи, както и изготвянето на документация за разрешителни, водоползване и проучване.

Професионални сондажи за вода

Компанията разполага с иновативно оборудване и автосонди за изграждането на сондажи за вода в разнообразна геоложка среда . Това ни позволява да оперираме на труднодостъпни терени и при голяма дълбочина. Екипът ни разполага с богат опит в регистрацията на сондажни кладенци, подготовка и издаване на разрешителни за водовземни съоръжения за термални и студени води и ползването на повърхностни водни обекти.

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Оборудване и апаратура

Виж повече

Актуални цени

Актуални цени и оферти

Виж повече

БЪЛГАРИЯ

СОНДИРАНЕ И ПРОУЧВАНИЯ В
ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Поискай оферта още сега

Контакти