”РОСЕЛА” АД

Местоположение: 
Симитли (гр)
Дълбочина: 
450 метра
Информация: 

Проектът е изготвен с цел отдаване на концесия за термоминерално находище “Симитли” на “Росела” ООД град Симитли с право за отдаване на водоползване на общинските обекти “Хигиенна баня” и “Плувен комплекс”.

 Проектът е разработен съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ, МЗ и МИ от 07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води .