”МАКАНТЪНИ РИАЛТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЪНСТРАКШЪН 2” ЕООД

Местоположение: 
Разлог (гр)
Дълбочина: 
22 х 8 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на местността ”Янколова река” от землището на град Разлог, възложено ни от ”МАКАНТЪНИ РИАЛТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЪНСТРАКШЪН 2” ЕООД.

Планира се изграждането на ”АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС С ХОТЕЛСКАТА ЧАСТ”, съставен от тридесет и шест секции с височина до пет етажа и сутерен. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложки разрез в района на проектираните сгради, строителните категории и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани двадесет и два сондажа с дълбочина по 8 метра.

Полевите сондажни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец февруари 2007г.