”ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ” АД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
130 метра