”БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ РАКИТОВО” АД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
420 метра
Информация: 

През периода от 20.05. до 20.07.2010г. в района на парцел №7 , масив 148 от землището на гр.Ракитово е проведено хидрогеоложко проучване  с цел разкриване на допълнителни количества минерални води за нуждите на действащия в съседство цех за бутилиране. Хидрогеоложкото проучване  е възложено от “БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ РАКИТОВО” ООД  гр. София.

Прокаран е хидрогеоложки проучвателен сондаж С-11 с дълбочина 420м. Проведени са опитно – филтрационни изследвания  .

Необходимото денонощно количество минерални води за водоснабдяване на обекта е до 40 куб.м/ден и до 14000 куб.м. за година.