М.Герчева

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
32 метра
Информация: 

Дълбочина и конструкция на кладенеца: дълбочина – 32м, сондажен отвор ф350, обсадна тръба ф140/6.5.
Цел за която се използва черпената вода: напояване.
Използвано количество на денонощие/годишно: до 1000куб.м.
Дата и година на изграждане на кладенеца: 15.06.2011.

Диаметър: 
ф350