И.Стоянова

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
35 метра
Информация: 

Цел за която се използва черпената вода: напояване.
Използвано количество на денонощие/годишно: до 1000куб.м.
Дата и година на изграждане на кладенеца: 10.06.2011г.
Дълбочина и конструкция на кладенеца: дълбочина – 35м, сондажен отвор ф350, обсадна тръба ф140/6.5.

Диаметър: 
ф350