Клиенти

”КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИЙТ” АД

Местоположение: 
Благоевград (гр)
Дълбочина: 
200 метра

”МАКАНТЪНИ РИАЛТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЪНСТРАКШЪН 2” ЕООД

Местоположение: 
Разлог (гр)
Дълбочина: 
22 х 8 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на местността ”Янколова река” от землището на град Разлог, възложено ни от ”МАКАНТЪНИ РИАЛТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЪНСТРАКШЪН 2” ЕООД.

Планира се изграждането на ”АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС С ХОТЕЛСКАТА ЧАСТ”, съставен от тридесет и шест секции с височина до пет етажа и сутерен. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложки разрез в района на проектираните сгради, строителните категории и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани двадесет и два сондажа с дълбочина по 8 метра.

Полевите сондажни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец февруари 2007г.

”БУЛГАРЦВЕТ - БАНЯ” ООД

Местоположение: 
Баня (с)
Дълбочина: 
7 х 7 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на с.Баня, община Разлог, възложено ни от ”БУЛГАРЦВЕТ - БАНЯ” ООД.

Планира се изграждането на Апартаментен хотелски комплекс на височина пет етажа и сутерен. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложки разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани седем сондажа с дълбочина до 7 метра.

Полевите сондажни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец март 2007г.

”ГЛОБАЛ ЧОЙС КЪНСТРАКШЪН” ООД

Местоположение: 
Разлог (гр)
Дълбочина: 
6 х 10 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на местността ”Байова борика” от землището на град Разлог, възложено ни от ”ГЛОБАЛ ЧОЙС КЪНСТРАКШЪН” ООД.

Планира се изграждането на апартаментен хотелски комплекс, съставен от две секции с височина до седем етажа и сутерен. Съгласно НППФ/1996г. сградите са втора категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложки разрез в района на проектираните сгради, строителните категории и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани шест сондажа с дълбочина 10 метра. Извършено е и опробване на сондажната ядка. Взети са шест броя проби, доставени за изследване в лабораторията към ”ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ” АД, град София.

Полевите сондажни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец март 2007г.

К.Джоков

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
4 х 7 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на проектна "ЖИЛИЩНА СГРАДА", възложено ни от К.Джоков.

Планира се изграждане на еднофамилна жилищна сграда с височина до 10 метра кота курниз. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани четири сондажа с дълбочина по 7 метра.

Полевите инженерно-геоложки и сондажни работи са проведени през месец февруари 2009г.

Сондажните работи са извършени с автосонда УРБ2,5.

Б. Мачев и Л.Талева

Местоположение: 
Вакарел (с)
Дълбочина: 
32 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на имот №224004 в м-та „Барачица” от землището на с.Вакарел. Проучването е възложено от Б. Мачев и Л.Талева.

Планира се изграждане на жилищна сграда с височина до 10м и сутерен . Съгласно НППФ/1996г. обекта е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел е прокаран един шурф с дълбочина 1,0 метър и един тръбен кладенец с дълбочина 32,0 метра.

Полевите инженерно-геоложки и сондажни работи са проведени през месец юни 2011г.

”РОСЕЛА” АД

Местоположение: 
Симитли (гр)
Дълбочина: 
450 метра
Информация: 

Проектът е изготвен с цел отдаване на концесия за термоминерално находище “Симитли” на “Росела” ООД град Симитли с право за отдаване на водоползване на общинските обекти “Хигиенна баня” и “Плувен комплекс”.

 Проектът е разработен съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ, МЗ и МИ от 07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води .

И.Узунов

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
3 х 4 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на имот №001002. Проучването е възложено от И.Узунов.

Планира се изграждане на жилищна сграда с височина до 10м и сутерен . Съгласно НППФ/1996г. обекта е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел са прокарани три шурфа с дълбочина до 4,0 метра .

Полевите инженерно-геоложки и изкопни работи са проведени през месец април 2008г.

“ФЕЦ ТАФТИНО“ ООД

Местоположение: 
Рупите (с)
Дълбочина: 
6 x 1 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на проектна “ФЕЦ ”, възложено ни от “ФЕЦ ТАФТИНО“ ООД , с.Рупите  . Проектното фундиране е на дълбочина до 2м.

Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната централа, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази са прокарани шест шурфа с дълбочина до 1м.

 Полевите изкопни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец юли 2011г. Изкопните работи са извършени с автобагер.

"Лозов масив" - Смочево

Местоположение: 
Смочево (с)
Дълбочина: 
70 метра
Информация: 

През месец ноември 2006г. в района на засадения "Лозов масив", имот №039001, Смочево е извършено хидрогеоложко проучване с цел обезпечаване на обекта с води за напояване. Съгласно разрешително №003813/14.02.2006г
.
Изграден е тръбен кладенец с дълбочина 70 метра.
За оценка на локалните експлоатационни ресурси на тръбния кладенец през месец ноември 2006г. е проведено опитно водочерпене с продължителност 72 часа.
От тръбния кладенец е взета водна проба за химичен анализ, изследвана в лаборатория към "Водоканалпроект".

Настоящият доклад е изготвен съгласно изискванията на Наредба №1 ДВ бр.57/07.07.2000г.

Pages

Subscribe to Последен Клиент